Please log in or register to do it.

Mấy bạn thi Đờ-Voi gì ý, chắc khi hát tiếng Anh cứ phải giả bộ là sẽ không có người nước ngoài tình cờ nghe được nhỉ. Tội thế :D

Nguyễn Ngọc Long Velo

Với nàng, không có gì là khó tưởng tượng
Bún sườn bung dọc mùng thịt luộc dưa góp và nước sấu dầm

Your email address will not be published. Required fields are marked *