Please log in or register to do it.

Bún sườn bung dọc mùng thịt luộc dưa góp và nước sấu dầm

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Mấy bạn thi Đờ-Voi gì ý, chắc khi hát tiếng Anh...
Sao ông bà có thể chung sống với nhau trong suốt 65 năm hay vậy?

Your email address will not be published. Required fields are marked *