Please log in or register to do it.

Luyện mắt chút nào. Không dành cho ai yếu tim đâu nhé!

Đầu tiên, các bạn dòm vô cái chấm màu trắng ở mũi bạn Nguyễn Ngọc Long trong hình á. Sau ít nhất 15 giây thì dòm qua hình chữ nhật màu trắng kế bên và comment cho mình biết bạn dòm thấy cái gì nhen!

Thankyou.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Người ở đâu cũng đáng yêu như nhau cả
Hello world!

Your email address will not be published. Required fields are marked *