Please log in or register to do it.

Lâu rồi không luyện, dạo này nghe tiếng Anh lại tiếng được tiếng mất rồi (mà mất nhiều hơn được). Đi học / luyện NGHE&NÓI lại ở đâu bây giờ các bạn?

Nguyễn Ngọc Long

Lê Hiếu làm mắc cười quá.
Nhà báo lại hồn nhiên sáng tác

Your email address will not be published.