Please log in or register to do it.

Lâu rồi không luyện, dạo này nghe tiếng Anh lại tiếng được tiếng mất rồi (mà mất nhiều hơn được). Đi học / luyện NGHE&NÓI lại ở đâu bây giờ các bạn?

Nguyễn Ngọc Long

Lê Hiếu làm mắc cười quá.
Nhà báo lại hồn nhiên sáng tác

Your email address will not be published. Required fields are marked *