Please log in or register to do it.

Lê Hiếu làm mắc cười quá. Hiếu lấy quyền gì ra đòi “cảnh cáo ông Chung Minh” vậy Hiếu? Tỉnh lại đi nào. Người ta cho người đi theo dõi tài sản nghi bị đánh cắp của người ta chứ có theo dõi Hiếu đâu? Việc này pháp luật nào cấm mà Hiếu đòi cảnh cáo? Thiếu hiểu biết lại cứ thích nói càn.

Thôi Hiếu ngồi im đi cho xong chuyện. Người duy nhất có quyền lên tiếng và đang được dư luận chờ mong từng ngày để nghe ý kiến bây giờ là Long Nhật.

Long Nhật ơi anh ở đâu rồi, bỏ Lâm Chí Khanh qua đây la liếm cái coi. Mong lắm u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Thông điệp trái tim
Luyện lại tiếng Anh

Your email address will not be published. Required fields are marked *