Please log in or register to do it.

Ngồi trên xe bus chơi trò kể tên các loại lá mà ăn được. Sau một hồi kể tên đủ thứ lá trà, lá me, lá quế, lá ngải, lá mơ, lá trầu, lá lốt… cuối cùng bí quá mình kể tên luôn LÁ NGÓN!!!

Mình tự công nhận mình đúng kiểu tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên :-))))))

Nguyễn Ngọc Long

Các bạn sinh viên trường KHXH&NV thể hiện sự đồng lòng ủng hộ cộng đồng người đồng tính
Bàn về khủng hoảng truyền thông của The Voice: Lỗi lớn nhất là sự không chuyên nghiệp

Your email address will not be published. Required fields are marked *