Please log in or register to do it.

Lạc bước vào một cái album đăng hình cuộc thi tên gọi Kul & Kute do trang online kia tổ chức. Sau một ngồi ngắm nghía và ngẫm nghĩ, thì mình đã đoán ra nghĩa tiếng Việt của chữ Kul là “thí ghê”, còn chữ “Kute” là “thấy gớm”.

Mở từ điển ra thấy ghi nghĩa khác. Kết luận từ điển in sai. Giận từ điển luôn! Thôi đi ngụ trưa cho nó mát giời u003C3

Nguyễn Ngọc Long

First News có phải "châu chấu dá voi"?
Báo chí bị... gài

Your email address will not be published. Required fields are marked *