Please log in or register to do it.

Người ta bảo “Khi tiền bạc lên tiếng thì sự thật phải im lặng”. Mình thì bảo “Khi tôi lên tiếng, tiền bạc phải câm họng lại”.

Thế mà vẫn có người làm việc với mình bằng câu nói “Chú không phải làm màu, cứ nói thẳng là muốn bao nhiêu?”. Mình trả lời “Tôi chẳng muốn bao nhiêu, tôi chỉ muốn chơi với chó, vì chơi với chó vui hơn chơi với anh”.

Quyết định vậy đi nhen.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 07, 2013 at 09:55AM)

Câu chuyện "bàn tay nguyện cầu" và việc phải biết dũng cảm chia sẻ khó khăn
Đôi lời về "Running man" Vũ Xuân Tiến và Tổng cục Du lịch Việt Nam

Your email address will not be published. Required fields are marked *