Please log in or register to do it.

Sau khi có một sự tắm rất nhẹ nhàng thì thằng bạn thân (ai nấy lo) đã cho mình thành chó và tâm sự chuyện buồn ăn cứt sau khi mượn điện thoại check mail.

Rất nhiều friends tốt khác cũng a dua kêu mình há miệng ra nào. Ôiiiiiii là xao, lộn cái bàn!

Thật may mắn là lúc đó bạn Long và em Sơn Ngọc Minh đang tụt quần tụt áo nhau ra xem hình tattoo mới và tranh thủ nói xấu con ma cây Trang Khàn nhé. Ôi xấu hổ quá nhưng đó là sự thật, bé Minh mèo vô làm chứng cho anh nhé :-)))))

Thật vui là nhiều bạn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu mình thực sự muốn thì sẽ phải viết là “có một sự thèm cứt gất nhẹ nhàng, hiu hiu” ạ. He he he he.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 07, 2013 at 08:32PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *