Please log in or register to do it.

Có nhiều bạn kì ghê nha, bỏ công năn nỉ ỉ ôi vào group Những bài viết hay nhất trên facebook Nguyễn Ngọc Long Backmoon của mình. Rồi lại kiên nhẫn chờ thêm khoảng 1 tuần để mình accept.

Mình vừa accept được mấy phút thì thấy thông báo có bạn đã post gì đó trong Group. Vô coi thì thấy ngay quảng cáo ABC XYZ gì đó.

Thứ nhất là Group mình đã quy định rất rõ trong phần mô tả là nghiêm cấm post quảng cáo.

Thứ hai là mình đã thiết lập chế độ tất cả các bài post đều bị hold lại chờ xét duyệt nên post của bạn đương nhiên sẽ không có ai nhìn thấy.

Thứ ba là mình vừa khó chịu vừa ngứa mắt nên đã nhấn ngay vào nút “delete and ban user” để tiễn vong bạn về nơi chín suối.

Kết luận lại là mình cực kỳ hoảng sợ khi xã hội càng ngày càng xuất hiện nhiều thành phần có cái đầu cắm trên cổ chỉ để lúc lắc cho vui. Mình rất hân hạnh block luôn và ngay các thành phần như vậy vì muốn tạo ra một cộng đồng follow quanh mình đảm bảo 99% phải là những người đàng hoàng tử tế, tài giỏi, biết cân nhắc và suy nghĩ trước khi hành động.

Facebook Nguyễn Ngọc Long Blackmoon vừa cán mốc 15.000 followers “chất lượng” như vậy đó. Mình muốn rằng một ai đó bấm chuột vào nút follow/theo dõi mình trên facebook có thể tự hào rằng họ đang tham gia vào một cộng đồng văn minh, gồm những người hiểu biết và chia sẻ những thứ có giá trị trong cuộc sống.

Quyết định vậy đi nhen! Nói nhiều thấy đời thêm sầu, đau cái miệng vẩu, nhức cái đầu lâu lắm lắm.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 08, 2013 at 08:47AM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *