Please log in or register to do it.

Ta vẫn yêu nhưng gần nhau chẳng được. Môi héo như sa mạc mong giọt tình. Và hai ta ôm lấy xót xa thôi. Vẫn nhớ thương nhau đến cuối cuộc đời…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 05, 2013 at 10:51PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *