Please log in or register to do it.

Đệch mợ, người ta anh dũng lao vào lửa, vào cái lò bát quái 1000 độ C tới mức ngộ độc khí, bị bỏng khắp người chẳng màng sự sống chết mà lũ chó hùa trên mạng cũng cắn càn cắn điên được nữa.

Ai mà không biết dập cháy xăng dầu thì dùng cát và bọt khí, nhưng người ta phải phun nước vô là để hạ nhiệt chống cho cái xe bồn không phát nổ như quả bom xăng hiểu chưa hả mấy đứa anh-hùng-không-não-nghị-lực-phi-thường-nổi-danh-toàn-cầu???

Có ngu mà cũng giành ngu hết, không chừa người khác ngu cùng nữa!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 05, 2013 at 10:07AM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *