Please log in or register to do it.

Đêm qua nằm mơ thấy một chuyện, ngại quá chẳng dám kể lên facebook. Nhưng mà cảm giác y như thật, đến giờ vẫn thấy lâng lâng http://bit.ly/18KSmPP

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 03, 2013 at 09:32AM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *