Please log in or register to do it.

Sắp đến sinh nhật một công ty A (xin không tiết lộ danh tính). Ban lãnh đạo của A muốn nhân dịp này mua quà tặng cho khoảng 10.000 khách hàng trong suốt 3 năm qua của họ. Thành phần 99% là nữ, ở Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận, độ tuổi từ 25 trở lên, thu nhập trung bình khá trở lên.

Số tiền chi ra cho việc mua quà là ~ 300.000đ/khách hàng. Theo các bạn nên mua quà gì thì phù hợp và có lợi nhất ạ?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 16, 2013 at 04:17PM)

Chúng ta là những con bò
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *