Please log in or register to do it.

Theo mình, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự tự tin của mỗi người: bản tính, kỹ năng và tính cách.

Bản tính quyết định bởi môi trường sống, là thứ không thay đổi được.

Kỹ năng được nâng cao qua học tập và trải nghiệm. Khi kỹ năng được nâng cao, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn vì có thể làm chủ được các tình huống phát sinh.

Khiêm tốn, tức là không nói quá thực tế, bạn sẽ thấy yên tâm không sợ bị ai bóc mẽ. Trung thực, tức là không nói ra những điều sai sự thật, bạn sẽ không lo bị ai phát hiện. Đó là hai tính cách cần có để tự tin.

Tóm lại, để trở thành một người luôn tự tin, chúng ta cần học tập để nắm chắc kiến thức, rèn luyện đức tính khiêm tốn và luôn luôn trung thực.

Nhưng cuộc sống vẫn tồn tại ngoại lệ, trong trường hợp có chút kiến thức nhưng mắc bệnh nổ to và nói dối không ngượng miệng thì vẫn có thể tự tin bằng cách bổ sung thêm TRƠ TRẼN.

Đường nào cũng tới La Mã được thôi. Và sự lựa chọn nằm trong tay bạn.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 03, 2013 at 11:19PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *