Please log in or register to do it.

Đang tính bán hình ảnh chồi xanh phía trên logo Truyền Thông Trăng Đen cho nhãn hàng Doublemint chèn lá bạc hà vô, kiếm 1 mớ xiền rồi té đi du lịch.

Được không mấy bạn?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 19, 2013 at 05:24PM)

TRUNG THU XANH
Đặc sản miền tây

Your email address will not be published. Required fields are marked *