Please log in or register to do it.

Quá trình hình thành nên logo Truyền thông Trăng Đen đây thưa các bạn.

Oh, một logo thật tuyệt vời, là sản phẩm hình thành từ sự kết hợp của những con người thật là tuyệt diệu, của một bà mối Mèo Lười cũng thật là tuyệt đỉnh kungfu.

Nhắn riêng cho một số bạn thích phong thủy, bói toán, tử vi nè. Mình tôn trọng sở thích và đức tin của các bạn. Nhưng mình là một kẻ vô thần, và mình đéo có nhu cầu tin vào sức mạnh của con nào thằng nào ngoài bản thân mình đâu.

Logo nào Thầy Long bảo đẹp thì tức là nó đẹp.
Logo nào Thầy Long bảo ý nghĩa thì tức là nó ý nghĩa.
Logo nào Thầy Long bảo phong thủy tốt tức là phong thủy tốt.
Logo nào Thầy Long bảo thuận theo tự nhiên tức là thuận theo tự nhiên.
Logo nào Thầy Long bảo hợp với đất trời tức là hợp với đất trời.

Các thể loại thầy bà khác vô phán linh tinh sẽ được Thầy Long vả cho vỡ alo. Đi chỗ khác làm thần làm thánh được chứ gặp Thầy mà giở quẻ là chết mẹ nha mấy đứa.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 18, 2013 at 12:00AM)

Đàm Vĩnh Hưng vs. Nguyễn Ngọc Long
Logo & slogan - phải truyền tải được triết lý thương hiệu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Hieu tan goc re moi ra ngo ra khoai duoc…
    Long khoe va luon thanh cong nhe.