Please log in or register to do it.

Ăn miếng bánh trung thu của chị Hằng Mai gửi tặng thấy yên tâm rằng từ bánh đến nhân đều thật tự nhiên, thật thiên nhiên, thật sạch, thật xanh, thật an toàn, thật tốt cho sức khoẻ… như lời hứa và cũng là sứ mệnh của XanhSHOP vậy ^^

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 12, 2013 at 10:09AM)

Sinh nhật những người yêu thương
Vs. CEO của Vascara

Your email address will not be published. Required fields are marked *