Please log in or register to do it.

Theo Phật giáo phát triển, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và thần thức nhập thai thì đứa trẻ chính thức có sự sống. Đó là cuộc sống trong bụng mẹ. Còn khi đứa trẻ ra đời là sống cuộc sống với mọi người.

Tuy nhiên, nhiều người lầm lẫn về việc này, cho rằng bào thai chưa sinh ra chưa coi là hình thành cuộc sống. Nên họ không biết rằng nếu bỏ thai, tức là đã vi phạm vào đại điều giới nghiêm của đạo Phật, đó là sát sinh.

Nếu không muốn vi phạm vào việc làm thất đức này, chỉ có một cách duy nhất là không để sự sống hình thành khi có sự quan hệ sâu đậm về xác thịt.

Tổng số hài nhi xương cốt ở nghĩa trang Hài Nhi đã hơn 10.000 và mỗi ngày mỗi có mỗi chôn. Các em không bao giờ được sinh ra nên chết cũng vô danh.

Núi Hòn Thơm đặt cho các em một cái tên cuối cùng là Vô Danh Nam hoặc Nữ như một sự an ủi cho những linh hồn ngây thơ và trong trẻo.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 01, 2013 at 05:46PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *