Please log in or register to do it.

Làm đại lễ cầu siêu cho 10.000 sinh linh ở nghĩa trang thai nhi và thắp đèn hoa đăng tặng vong hồn các em nhỏ, những em bé chưa bao giờ được sống 1 ngày trên đời.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 01, 2013 at 10:27AM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *