Please log in or register to do it.

Ngồi bệt trú mưa nói chuyện với em Tiến Trần đến gần 12h đêm mình chợt ngộ ra rằng càng buông xả sân si, càng biết trân trọng những cảm xúc “đơn giản”, “nhẹ nhàng” thì càng dễ tìm thấy sự bình an và hạnh phúc.

Hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở quanh ta. Ai đòi hỏi cao thì thấy toàn là đau khổ. Ai “yêu cầu thấp” thì dễ sướng. Điều chỉnh suy nghĩ chút xíu để sướng, chẳng phải vất vả kiếm tìm (loanh quanh cho đời mỏi mệt).

Sự bình an và hạnh phúc do tự thân mình tạo ra trên cơ sở thoả mãn với những gì hiện có mới là sự bình an bất biến.

Lảm nhảm giữa đêm. Giờ đi ngụ mai đi học sớm. Cuối tuần dìu dịu u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Lời cô vừa dạy!
Đờn ca tài tử

Your email address will not be published. Required fields are marked *