Please log in or register to do it.

Nguyễn Ngọc Long / Blogger Truyền thông – Xã hội

Facebook Nguyễn Ngọc Long cũ (tức Nguyễn Ngọc Long “bỏ”) đã bị khai tử và “đầu thai” thành page Nguyễn Ngọc Long.

Ôi, cái chết tức tưởi đầu năm 2013!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook)

Sống trung thực là con đường sáng duy nhất
Mình kì thị tất cả các thể loại rượu bia

Your email address will not be published. Required fields are marked *