Please log in or register to do it.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng…

(Photo: Đỗ Hương
Location: Bình Chánh
Costume: lề đường, 20K/lố u003C3)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đấu tranh hòa bình
Biểu tình chống khựa

Your email address will not be published. Required fields are marked *