Please log in or register to do it.

Định mệnh buồn của các nam nghệ sĩ:

– Độc thân: thằng đó bóng mà
– Có bồ: cặp cạch lăng xê lẫn nhau mà
– Cưới vợ: cưới về rồi tối hai vợ chồng giành áo dzú đó
– Có con: nó bóng chứ đã cắt cu đâu
– Ly dị: dắt trai về nhà bị nhỏ đó phát hiện rồi

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 31, 2012 at 04:00PM)

Đi trước thời đại
Cuộc đua truyền thông mới

Your email address will not be published. Required fields are marked *