Please log in or register to do it.

Bà xã hư đốn ở Hàn Quốc dzìa. Hai đứa đi ăn ở nơi có nhiều kỷ niệm Đo Đo quán :-))))))

Thằng chó bà xã này là cái đứa gửi link truyện tranh doạ ma kinh tởm lợm hôm bữa và sau đó thả dơi ma vô phòng ngủ của mình.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 13, 2012 at 11:29AM)

Tuyển người yêu tinh thần
Chuyện Bôi Trơn, Trong Nam và Ngoài Bắc

Your email address will not be published. Required fields are marked *