Please log in or register to do it.

Anh/chị Long Nhật ơi có mở lớp dạy PR không để em khăn gói qua đăng ký học? Em bị cuồng và ngưỡng mộ anh/chị quá rồi. Tính sao?

Ai muốn đi học chung thì vô điểm danh luôn nhé!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 02, 2013 at 06:59PM)

Báo chí kỳ cục
Thực ra LINE là

Your email address will not be published. Required fields are marked *