Please log in or register to do it.

Chúc mừng Lan Hương nhóm 5 Dòng Kẻ đã tìm được bến đỗ bình yên.

Đây là người ca sỹ mà mình yêu thích giọng hát một cách tuyệt đối. Cầu mong những gì tốt đẹp, viên mãn và bình yên nhất sẽ đến với chị, với gia đình nhỏ của chị. Bây giờ và mãi mãi.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Liệt sĩ Hải Phòng hy sinh 8 năm ở Trường Sa đã được đưa về đất mẹ
Chửi thẳng

Your email address will not be published. Required fields are marked *