Please log in or register to do it.

Bài bình của nhà văn Lưu Trọng Văn về Nguyễn Ngọc Long Blackmoon nè. Mọi người chịu khó đọc bằng hình nhé.

http://farm4.static.flickr.com/3272/3018925800_54bcdcab47_b.jpg

Bài viết gốc “Ký ức trà sen”

http://farm4.static.flickr.com/3167/3018925808_095b87103e_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3190/3018925804_377c944c41_o.jpg

Mình đã học thế nào?
Từ vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến, cưỡng chế đất ở Văn Giang lại nghĩ về "Chiến Hạm"

Your email address will not be published. Required fields are marked *