Please log in or register to do it.

Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh những lúc anh buồn chán nhất, và xin lỗi vì anh đã không làm được điều đó với em :-(

Nguyễn Ngọc Long

Gởi Tiểu Long
Ngịch lý vĩ đại

Your email address will not be published. Required fields are marked *