Please log in or register to do it.

Trên đời này có 3 kiểu người: 1 là được công nhận giỏi trong lĩnh vực nhất định nào đó; 2 là chưa đủ năng lực để nhìn ra bản thân giỏi trong lĩnh vực nhất định nào đó và 3 là tự cho rằng mình ngu toàn diện.

Người kiểu số 1 đến trái đất để trở nên khác biệt, nổi trội và thành công. Offline Truyền thông Trăng Đen ứng dụng Xây dựng thương hiệu cá nhân đến trái đất để hỗ trợ những người kiểu số 2 trở thành người kiểu số 1. Còn người kiểu số 3 đến trái đất để ném đá Offline này.

Nói chung, ai cũng có một nhiệm vụ riêng. Và nhiệm vụ nào cũng đáng quý như nhau cả. Kiểu người số 3 làm mình rất ngứa mắt nhưng vẫn nể vì có chính kiến riêng.

Còn một kiểu người số 4. Đó là kiểu ba phải và hèn nhát, chuyên đi bợ đít thằng kiểu 1, nịnh hót thằng kiểu 2 và la liếm thằng kiểu 3. Kiểu này xuống trái đất để làm gì mình nghĩ hoài không hiểu?

Nghĩ nhiều quá đầu bốc khói luôn rồi!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 18, 2013 at 07:16AM)

Quà tặng của các em sinh viên
Chụp với phòng Truyền thông của MISA Jsc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *