Please log in or register to do it.

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề… có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!
Đơn giản, dễ hiểu => tư duy hình ảnh của não phải.

Cách tìm trọng điểm
Cách tìm trọng điểm
Tầm ảnh hưởng
Tầm ảnh hưởng
Cách làm việc
Cách làm việc
Học cách tự lập
Học cách tự lập
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Cách nhìn vấn đề
Cách nhìn vấn đề
Cách nhìn nhận về tiền bạc
Cách nhìn nhận về tiền bạc
Đối diện với vấn đề phức tạp
Đối diện với vấn đề phức tạp
Cách quản lý tài sản
Cách quản lý tài sản
Cách lắng nghe
Cách lắng nghe
Sự tự tin
Sự tự tin
Cách nhìn người
Cách nhìn người
Cá tính
Cá tính

Theo: Awake Your Power

Nguồn: Lê Thị Lan Anh – https://goo.gl/lN1Fuq

Lịch sự kiện
Chuyện vặt của ông Thăng

Your email address will not be published. Required fields are marked *