Please log in or register to do it.

Yahoo! 360 đóng cửa, phải lếch thếch dọn nhà qua 360 plus. 360 plus đóng cửa chuyển qua Yahoo blog. Giờ đến ông Yahoo blog cũng tuyên bố đóng cửa và các bạn gợi ý mình dọn qua Zing.

Qua Zing thì tìm đau con mắt bên trái không thấy nút nào hỗ trợ “Dọn nhà”.

Quay trở lại Yahoo Blog đọc cũng đỏ con mắt bên phải không thấy chỉ cách làm sao để xuất dữ liệu ra ngoài.

Trong bài hướng dẫn gắn đường link download.yahoo.com thì click vô qua trang khác tất nhiên không hề liên quan blog. Quay về lại email thông báo thì thấy gắn link download.blog.yahoo.com thì click vô qua trang khác tất nhiên cũng không hề liên đới gì luôn.

Vẫn nhẫn nại mò mẫm trên cái trang blog Yahoo thì “bắt” được cái link “Thông báo đóng cửa, đọc gấp” click vô thì ra trang báo lỗi.

Nói chung là thôi đóng cửa tất tần tật mọi dịch vụ của Yahoo luôn đi. Tụi mày tệ còn hơn chữ tệ nữa Yahoo ạ. ANH ĐÃ LẦM TIN EM!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 03, 2013 at 06:19PM)

AI CŨNG CÓ MỘT GIA ĐÌNH
Chiều bận rộn

Your email address will not be published. Required fields are marked *