Please log in or register to do it.

Các trí thức trên facebook hết vén váy em Hồng Quế lại quay qua chửi nhau vì mấy thằng chuẩn men khóc lóc đón mấy bánh bèo Hàn Quốc.

Việt Nam là đất nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa, độc lập tự do hạnh phúc. Vậy nên, cái gì pháp luật không cấm thì cứ thoải mái làm. Ai thích khóc cứ khóc, ai thích cười cứ cười, ai cần chửi tiếp tục chửi.

Quyết định dzị nhen!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 29, 2012 at 03:00PM)

Đi ăn
Tám chuyện họ nhà..Báo

Your email address will not be published. Required fields are marked *