Please log in or register to do it.

“Thông qua facebook anh Nguyễn Ngọc Long, Vũ Hoàng Việt xin gửi lời chúc đầu năm, mong năm 2013 sẽ mang đến thuận thảo, bình an và thành đạt cho tất cả mọi người.

Và nhất là Chúc Hạnh Phúc cho những người đang yêu nhau”.

Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Thay mặt mọi người chúc 2 em hạnh phúc trong năm mới, nhennnnnn \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 01, 2013 at 03:07PM)

Nụ cười của Bà
Thảo mai robot

Your email address will not be published. Required fields are marked *