Please log in or register to do it.

Mình đang cần nhân sự cho một dự án truyền thông vận động chính sách, những bạn nào yêu thích có thể tham gia thực tập không lương.

Vì tính chất phức tạp của dự án, chỉ tuyển những nhân sự trong Biệt Đội Trăng Đen, ưu tiên học viên TDK8, TDK9.

Các vị trí cần tuyển có ở phần đăng ký, các bạn nhớ mô tả rõ khả năng và các thông tin liên quan. Một người có thể đăng ký nhiều vị trí.

Điều giản dị
(truyện ngắn) Bức tranh số 8

Your email address will not be published. Required fields are marked *