Please log in or register to do it.

Tự nhiên người Hà Nội giờ có mốt mang búa tạ với chuỳ ra đường đi chơi làm mình ngồi uống nước mía ở lề đường chợ đêm mà cứ sợ bị ăn một búa vào đầu :D

Nguyễn Ngọc Long

Mình tạm xong việc rồi...
Mẹ vợ làm cơm đãi tối nay.

Your email address will not be published. Required fields are marked *