Please log in or register to do it.

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân phong danh hiệu tiến sĩ danh dự cho Phó thủ tướng Đức /

Chúc mừng ông Phó thủ tướng Đức gốc Việt, cả nước Đức tự hào vì ông nhé u003C3

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

3 vấn đề nóng nhất tuần qua trên báo chí.
Ôi biển Việt Nam...

Your email address will not be published. Required fields are marked *