Please log in or register to do it.

Hôm bữa mình đọc được một cái note dài ngoằng của một người kêu gào rằng nhà nước mang bình bông và dây thừng ra chăng kín cafe Bệt để tước quyền tụ tập của người nghèo. Công viên đang gào khóc, giới trẻ Saigon đang tuyệt vọng và ngơ ngác blah blah…

Dưng mà 3 bữa nay mình “Bệt” chỉ thấy các bạn trẻ ngồi khắp nơi đàn hát tám chuyện rôm rả đến đêm. Thế mới hiểu cái cụm từ “không ngu nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm”. Xợ quá cơ!!!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Khổ cho bầu Tiên quá
Toàn bộ gia tài nhạc nhẽo của mình

Your email address will not be published. Required fields are marked *