Please log in or register to do it.

Có bạn nào đang sống ở Đức hoặc giỏi tiếng Đức không mình, xin hãy lên tiếng cho nhờ chút việc nào u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Khi đẹp trời, người ta dễ quên những lời thề nguyền trong gió bão
Cuộc tự sướng của báo chí với cụm từ "bộ trưởng Đức gốc Việt" có bẽ bàng?

Your email address will not be published. Required fields are marked *