Please log in or register to do it.

Facebook Nguyễn Ngọc Long này đã full rùi, không accept friend request được nữa. Bạn nào muốn add thì add nick mới của Long nhen ===> Nguyen Ngoc Long.

Mảnh đất nguyên sơ chứa nhiều điều kỳ thú đang chờ các nhà thám hiểm đến khai quá :D

Nguyễn Ngọc Long Velo

Gửi những người đang là bạn của mình.
Nếu là bạn thân...

Your email address will not be published. Required fields are marked *