Please log in or register to do it.

Trái ngược với thiệp rất thật của em @Cuong DK ở dưới. Thiệp này của em Minh Light gửi tặng lại đầy chất lừa tình tự sướng, kiểu phản ánh không trung thực sắc đẹp của mình =))))))))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Lẩu cua mừng sinh nhật
Thiệp - Logo em Cuong DK gửi tặng

Your email address will not be published. Required fields are marked *