Please log in or register to do it.

jetstar-ve-1-dong

Thiệt tình, mới phát hiện ra một bí mật động trời động đất theo đúng NGHĨA ĐEN: 21/12 tới đây là tận thế.

Hệ quả là cái mớ vé 1₫ của Jetstar mà mình nhọc công mua được đâu có cơ hội sử dụng đâu trời? Lừa đảo quá. Mai lên trả, đòi lại 5₫. Mà phải trả đúng 5₫ mới nhận. Lấy lý do không có tiền mệnh giá thấp để trả là bố kiện.

Mày thích nổi tiếng tao cho mày nổi tiếng!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 10, 2012 at 12:08AM)

Đặt gạch bài Phân tích thương hiệu Thúy Nga Paris Bynight
Nguyên Tắc Số 1: Người Tiên Phong

Your email address will not be published. Required fields are marked *