Please log in or register to do it.

Lúc người ta cần nhờ mình giúp thì sao mà ngọt ngào, lịch sự thế. Mượn được tiền xong thì té luôn, lờ đi không trả khất từ lần này qua lần khác. Đến khi có việc gấp đòi cũng nhất quyết lơ luôn. Phải làm sao bây giờ?

Không cho mượn tiền thì còn bạn còn bè, cho mượn xong là thôi toi luôn cả tình nghĩa lẫn tiền của. Thik thặc u003C3

Long Velo

Dinner do mama Thu dắt đi ăn
Ngắm đường phố cũng thấy vui

Your email address will not be published. Required fields are marked *