Please log in or register to do it.

Bạn Panda Tuấn Anh mời mình đi ăn lẩu MK để mừng sinh nhật. Bạn ấy mượn điện thoại mình cầm chơi một chút và tặng luôn cho mình 2 cái status thuỳ mị, nết na ở dưới.

Cầm lại điện thoại mình giận lắm, vì không thể hiện được hết độ bựa của mình!

Nguyễn Ngọc Long

Mừng sinh nhật
Tôi là chó

Your email address will not be published. Required fields are marked *