Please log in or register to do it.

Bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban phòng chống tham nhũng (2 ngày trước trên cổng thông tin Chính phủ)

Thủ tướng sẽ chỉ còn quản dưới 10 tập đoàn và tổng công ty (vài phút trước trên VTV 1)

Vậy là cái phương trình có biến X chưa phải là vô nghiệm. Theo dõi thêm thông tin trong vài ngày tới là tui đủ dữ kiện để tìm ra ẩn số X này à nhen.

Toán đố gì mà dễ ẹc!!!

Nguyễn Ngọc Long

Bạn có vậy không? Tui thì cóoooooo!
Tổng hợp tùm lum "chiện" :D

Your email address will not be published. Required fields are marked *