Please log in or register to do it.

Pháo bông xấu và lem nhem quá bây. Dòm như cái que xoè sinh nhật. Mấy ngàn người đứng nhìn logo VietinBank là rõ nhất u003C3

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Chênh vênh
Mới đầu tháng đã phải nói dối cha mẹ

Your email address will not be published. Required fields are marked *