Please log in or register to do it.

Nguyên tắc khi làm việc (viết lách) của bạn Nguyễn Ngọc Long:

1- Tôn trọng sự thật
2- Không sợ mất lòng
3- Bảo vệ nguồn tin
4- Chỉ tiết lộ thông tin khi được phép

Mình sẽ giữ vững các giá trị niềm tin mà mình tạo dựng, vì công việc viết lách quá phức tạp và nguy hiểm, lại nhiều cám dỗ. Nếu dễ dãi với bản thân thì sẽ chẳng còn giá trị nữa cả.

Mà mình thì không thích sống kiểu nhờ nhờ và mờ nhạt như thế. Mình có thể xấu có thể tốt, việc đó không quan trọng, nhưng nhất định phải có bản sắc để cho người ta nhớ.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Một bài báo quá nhiều giá trị thông tin
Sanh nhựt Mèo Còi

Your email address will not be published. Required fields are marked *