Please log in or register to do it.

Man rợ lời khai của nghi phạm giết, hiếp 2 cháu bé / Create a Print Friendly version of any webpage.

Kinh hãi quá. Và lại là một phần do rượu.

Nếu muốn uống rượu để giao lưu gì đó thì chỉ cho phép sử dụng những loại rượu có một độ cồn cực nhỏ, theo đúng nghĩa giao lưu thôi.

Mình chẳng hiểu sao thế giới không cấm rượu và thuốc lá luôn đi nhỉ? Thực sự không hiểu. Vì tác hại của những thứ thuốc độc này thì quá rõ rồi mà????

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cha... lên mạng
Liệt sĩ Hải Phòng hy sinh 8 năm ở Trường Sa đã được đưa về đất mẹ

Your email address will not be published. Required fields are marked *