Please log in or register to do it.

Thực ra mình sinh năm 1983. Sorry những bạn sinh năm 1983 về trước bị lừa tình kêu mình là anh nhé. Thông tin năm sinh 1970 trên facebook để cho dzui thôi. Hyhy :D

Nguyễn Ngọc Long

Song Long ăn lẩu Soa Soa
NhomMua bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới

Your email address will not be published. Required fields are marked *