Please log in or register to do it.

Lộ diện người yêu tin đồn của Nguyễn Ngọc Long. Hình chụp ngoài Cửa Đại.

Hình này mình mới khai quật được trên Flickr sau khi em Kiên Iced T chỉ điểm, kakakakakakakaka.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 05:59PM)

Cụ Ánh mò nghêu
[Topchart Tuần 51] Ngọc Anh Sao Mai Xù Tiền Từ Thiện làm dậy sóng cư dân mạng

Your email address will not be published. Required fields are marked *